Beleef de Hoge Veluwe

In de natuur ben je nooit alleen

Home

Mijn natuurwandelingen, samen met mijn broer Bas en soms nog met één of twee belangstellende(n), vinden plaats in een van de mooiste natuurparken in Nederland.


Voor ik u in deze website de Hoge Veluwe laat beleven wil ik u eerst wat vertellen over het Park.

Het Park, momenteel zo’n 5400 hectare groot, bestaat uit een diversiteit aan landschappen, waaronder droge zandgronden, verschillende soorten bossen, heidevelden, oude landbouwontginningen en zandverstuivingen. Door het Park loopt een net van verharde wegen, wandelpaden, fietspaden en ruiterpaden.

Tijdens een tocht hierover maakt men kans grofwild tegen te komen zoals: edelherten, moeflons, reëen en wilde zwijnen. Vanaf begin september tot begin oktober kunt u vanuit de diverse wildobservaties in het park de bronsttijd van de edelherten beleven.

Naast de vele vogelsoorten zijn er ook nog diverse kleine roofdieren zoals de vos, das en marterachtigen. Van de reptielen de adder, gladde slang, ringslang, hazelworm, hagedis en heikikker. 

Buiten de prachtige natuur en het grofwild bevinden zich in het Parknog zichtbaar en bewaard gebleven herinneringen uit het verleden, zoals een drietal grenspalen die zo’n 250 jaar oud zijn, landgoedpalen, eeuwen oude waterputten en het militair erfgoed uit de tweede wereldoorlog.


© Harry Schoel 2012